Privatumo politika

 • FUNTASTIK.LT internetinės parduotuvės privatumo politika

  1. Bendra informacija

  1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Sanifinas“, juridinio asmens kodas 123468429, buveinės adresas Justiniškių g. 8, 05120, Vilnius. (toliau – Mes  arba FUNTASTIK) internetine parduotuve funtastik.lt. 

  1.2. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

  2. Duomenų pateikimas

  2.1. Užsakymo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos atnaujinti.

  3. Tiesioginė rinkodara

  3.1. Jūsų duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

  Interneto svetainės funtastik.lt registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
  FUNTASTIK administruojamose parduotuvėse pateiktose anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

  3.2. Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje arba susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ir visais kitais įmanomais būdais.

   

  4. Pasirinkimo laisvė

  4.1. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Pavyzdžiui, vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų, informacijos apie įvairias akcijas bei loterijas.

  5. Užklausų pateikimas

  5.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje funtastik.lt užklausos formoje. Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.

  6. Registracija

  6.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje funtastik.lt registruojant naują paskyrą. Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, negalėsime sukurti Jūsų paskyros.

  7. Kandidatų asmens duomenys

  7.1. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV, motyvacinis laiškas, pozicija ir kt. pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

  7.2. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

  8. Duomenų saugojimo terminas

  8.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

  8.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje funtastik.lt.

  8.3. Jūsų užklausų duomenis saugome tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po pateikimo.

  9. Duomenų perdavimas

  9.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti funtastik.lt internetinę parduotuvę ir saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

  10. Informacija apie nepilnamečius

  10.1. Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  11. Slapukai

  11.1. Į Jūsų kompiuterį funtastik.lt internetinis puslapis gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. 

  12. Duomenų apsauga

  12.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

  12.2. FUNTASTIK imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

  13. Jūsų teisės

  13.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  prašyti, kad FUNTASTIK leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  teisę atšaukti sutikimą;
  teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  13.2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į FUNTASTIK elektroniniu paštu adresu info@funtastik.lt arba registruotu paštu adresu Justiniškių g. 8, LT-05120, Vilnius. 

  14. Galiojimas ir pakeitimai

  14.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2019-11-15. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją funtastik.lt interneto svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

  14.2. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 13.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.

  15. Baigiamosios nuostatos

  15.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@funtastik.lt.